Koblingsskjema 13 pin

Slik kobler du 13 pol kontakten
NB! Det kan forekomme avvik fra oppgitte fargekoder fra tilhengerprodusenter og caravanprodusenter med egne eller alternative løsninger. 

Der det er fargeforskjeller mellom de forskjellige tilhengertilkoblinger, kontroller ledningstilslutninger, også der det forekommer fabrikkavvik ved tilslutning av pkt 2, 9 og 10 (på 13 polet kontakt.)

Pkt. 9 til 13 er (normalt) ikke i bruk på tilhenger.

Bestille i webshop? Klikk her.

NB!
! Følg reglene på elektrisk skjema hvis du reparerer eller kobler til elektrisitet!
! Ikke glem å ta ut støpselet fra stikkontakten før kjøring hvis du løsner tilhengeren fra
trekkvognen. Med det unngår du at ledningene eller støpselet går i stykker.
 
Ønsker du tilhengerrelaterte service- eller reparasjonsoppdrag utført? Du treffer NTS | Norsk Tilhengersenters verksted via vårt kontaktskjema ved å klikke her | eller ta kontakt på tel. 21 69 05 90
 
Hurtiglinker til noen av våre tilhengersider:
 
# Tilhengerkontakter
# Tilhengerutstyr
# Komplett tilhengermeny
# Varehenger
# Båthenger
# Skaphenger