Kjøpsveiledning båthenger

Sjekkpunkter før du velger!
- Med forbehold, se diclaimer nederst på siden. -

SJEKKPUNKTER VED VALG AV BÅTHENGER:
1. Båtens vekt: Du må vite båtens totale vekt, rubbel og bit - med motor. Vi anbefaler at du legger på minimum 10 % sikkerhetsmargin på vekt for utstyr, drivstoff etc.
2. Hengerens nyttelast: Skal være høyere enn vekten du kommer til på punkt 1.
3. Fot: Sjekk hvor mange fot båten er. Hengeren må være dimensjonert for like mange fot, minimum. 
5. Bredde: Maks lovlig bredde på båt, på henger på norsk vei er 2,55 m. Utfyllende regler finner du i kjøretøyforskriften (ekstern side.)
6. Lengde: Båt som stikker ut mer enn 1 meter bak tilhengern skal merkes forskriftsmessig. Utfyllende regler finner du i kjøretøyforskriften (ekstern side).
7. Førerkort: Du må ha førerkort for å trekke tilhengeren lovlig med aktuell trekkvogn. Sjekk gjerne opp mot bil og førerkort i Vegvesenets tilhengerkalkulator. (ekstern side.) 

BREDDEREGLER ved transport av BÅT på TILHENGER:
NB! Ny regel i forskrift om bruk av kjøretøy: § 3-4. om utstikkende gods, merking m.m. bokstav b) : "Transport av båt med bredde inntil 2,55 meter tillates selv om båten stikker mer enn 15 cm utenfor kjøretøyets sider. Avstanden fra baklysets ytterkant til båtens ytterste kant skal ikke overstige 40 cm. Det samme gjelder reflekser bak på tilhengeren. Det samme kravet gjelder for markeringslys dersom slikt lys er montert foran på kjøretøyet. Dersom kjøretøyet ikke er utstyrt ned markeringslykt tillates transport kun i dagslys med god sikt. Båtens baug skal være plassert i kjøreretningen." - Med forbehold, se diclaimer nederst på siden. -

UTSTIKKENDE GODS BAKOVER (og forover) PÅ TILHENGER 
Regel i forskrift om bruk av kjøretøy: (FOR-2013-12-16-1521 ) § 3-4. om utstikkende gods, merking m.m. avsnitt 3: "Merking av gods som stikker ut i lengderetningen. Gods som stikker ut foran kjøretøyet eller mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet, skal være merket ytterst med en anordning som har avvekslende rød og hvit farge og fra alle sider har et synlig areal på minst 250 cm². Det røde materialet skal være lysreflekterende. Anordningen skal være plassert slik at den er godt synlig. Ved tilfeldig transport kan merkingen skje på annen tydelig måte. I mørke eller usiktbart vær skal gods som stikker ut mer enn 1,00 meter bak kjøretøyet også merkes med lykt som gir rødt lys bakover og til sidene. Lykten skal ha lysåpning på minst 30 cm². Lyset må ikke virke blendende og skal være godt synlig på minst 150 meter avstand." 

Hvorfor bør en vurdere om en skal kjøpe en henger med brems eller ikke? -> Kjører du på en veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger. Trekker du tilhenger uten bremser, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t hvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer. Det vil si at du må regne med hengerens egenvekt. Således vil egenvekt pluss aktuell last gi deg aktuell totalvekt som altså må være under 300 kilo, for lovlig å kunne holde 80 km/t. med en ubremset henger. 

La oss oppsummere dette med et par tips: 
-> Dersom du ikke benytter din henger på motorvei, men mest i lokalområdet ditt, kan det være at det holder for deg med en ubremset henger. Skal du benytte hengeren over avstander, eller på motorvei bør du vurdere en henger med brems, slik at du lovlig kan holde 80 km/t også når du laster opp hengeren med mer vekt enn 300 kilo inklusive hengerens egenvekt.Disclaimer / forbehold / ansvarsfraskrivelse; 

Ønsker du å gå tilbake til en av våre båthengersider?
• Her finner du komplett båthengermeny.
• Alle våre Tredal båthengere er samlet her.
• Alle våre Tiki båthengere er samlet her.
• Les vår veiledning, med sjekkpunkter før kjøp av båthenger her.

Disclaimer / forbehold / ansvarsfraskrivelse; 
Det er ALLTID sjåførens eget ansvar å sette seg inn i gjeldende regelverk. Valg av tilhenger og sikring av last er den aktuelle sjåførens ansvar. Det vil i alle tilfelle være opp til sjåføren å sette seg inn i gjeldende regelverk og eventuelle tillegg / unntak / endringer av det som her er beskrevet. Norsk Tilhengersenter as tar forbehold om feil og-, eller endringer i de regler som her er beskrevet.

Sist oppdatert 13.12.2017 | Mathias | NTS.no | Norsk Tilhengersenter as