Henger med eller uten brems?

Holde 60 eller 80 km/t lovlig?
Hvorfor bør en vurdere om en skal kjøpe en henger med brems eller ikke? 
-> Kjører du på en veg med fartsgrense over 80 km/t, kan du likevel ikke kjøre fortere enn 80 km/t når du trekker tilhenger. Trekker du tilhenger uten bremser, kan du ikke kjøre fortere enn 60 km/t hvis tilhengeren har aktuell totalvekt på 300 kg eller mer. Det vil si at du må regne med hengerens egenvekt. Således vil egenvekt pluss aktuell last gi deg aktuell totalvekt som altså må være under 300 kilo, for lovlig å kunne holde 80 km/t. med en ubremset henger. 

La oss oppsummere dette med et par tips: 
-> Dersom du ikke benytter din henger på motorvei, men mest i lokalområdet ditt, kan det være at det holder for deg med en ubremset henger. Skal du benytte hengeren over avstander, eller på motorvei bør du vurdere en henger med brems, slik at du lovlig kan holde 80 km/t også når du laster opp hengeren med mer vekt enn 300 kilo inklusive hengerens egenvekt.

Klikk her for å se våre tilhengere.

Disclaimer / forbehold / ansvarsfraskrivelse; 
Det er ALLTID sjåførens eget ansvar å sette seg inn i gjeldende regelverk. Valg av tilhenger og sikring av last er den aktuelle sjåførens ansvar. Det vil i alle tilfelle være opp til sjåføren å sette seg inn i gjeldende regelverk og eventuelle tillegg / unntak / endringer av det som her er beskrevet. Norsk Tilhengersenter as tar forbehold om feil og-, eller endringer i de regler som her er beskrevet.